fazantenlaan Beschermd wonen
poperingseweg Siegenlaan
logo den ommeloop
Welkom
dienstverlening
visie
woonvormen
Werkwijze
naar foto's
contact
inloggen

Dienstverlening:

De cliënt kan kiezen uit volgend ondersteuningsaanbod:

wonen Wonen permanentie Permanentie t&ken Huishoudelijke taken vervoer Mobiliteit
begeleider Individuele ondersteuning adminsitratie Administratie & budgetbeheer werk Tewerkstelling & Dagbesteding crisisopvang Crisisopvang
vrijetijdsbesteding Vrijetijdsbesteding  
bad Gezondheid & hygiëne
vorming Vorming
communicatie Communicatie klusjes Klusjes sociale dienst Sociale dienst nazorg Doorverwijzing & nazorg
coach Begeleidingscoach relaties Relaties & seksualiteit        

Huishoudelijke taken:

De cliënt doet die zelf. Indien nodig krijgt hij hulp van zijn coaches of organiseren zij externe, betaalde hulp.

Tewerkstelling en dagbesteding:

Indien nodig gaan de coaches samen met de cliënt op zoek naar werk of dagbesteding.
Bij eventuele problemen komen ze tussen.

Gezondheid en hygiëne:

De coaches waken over de gezondheid en de hygiëne van hun cliënt.

Vorming:

De coaches stimuleren hun cliënt tot vorming. De ondersteuning gaat van het zoeken naar vorming op maat tot het zelf organiseren op individuele basis.

Mobiliteit:

De coaches staan in voor de organisatie van het vervoer van de cliënt , indien dit nodig blijkt.

Relaties en seksualiteit:

De coaches kunnen ondersteuning bieden bij het op zoek gaan naar relaties of het in stand houden ervan.
Zij hebben oog voor de intieme hygiëne, het gebruik van voorbehoedsmiddelen en voorlichting.

Communicatie:

De coaches bieden ondersteuning op het vlak van communicatie.

Klusjes:

In de eigen infrastructuur staat Den Ommeloop in voor de klusjes.
In andere gevallen wordt die opdracht zoveel mogelijk uitbesteed.

De sociale dienst:

De sociale dienst coördineert de administratie en ondersteunt de coaches hierbij.

De begeleidingscoach:

Deze persoon biedt pedagogische ondersteuning aan de coaches en hun cliënt.

Doorverwijzing en nazorg:

Den Ommeloop helpt kijken voor een aanbod buiten de voorziening.
Den Ommeloop engageert zich om ex-cliënten bij een acuut probleem bij te staan.

Crisisopvang:

Binnen een samenwerkingsovereenkomst met Westlandia staat Den Ommeloop in voor de noodopvang van hun werknemers.
Cliënten Beschermd Wonen kunnen beroep doen op een terugvalpositie.
Urgente aanvragen kunnen voorrang krijgen.

Wonen:

We beschikken over een aantal woningen die zich op een kleine afstand van de permanentie bevinden. We helpen ook zoeken naar een geschikte woning. We ondersteunen mensen die een eigen huis hebben.

Individuele ondersteuning:

Iedere cliënt mag twee coaches kiezen.
De cliënt en zijn coaches beslissen samen over de inhoud en de manier waarop de ondersteuning wordt gegeven.

Om meer informatie te krijgen over een dienstverlening, beweeg dan over het juiste icoontje.

Printversie.

Permanentie:

Naargelang de woonvorm varieert de permanentie van aanwezigheid van een coach tot telefonische oproepbaarheid.

Vrijetijdsbesteding:

We proberen de cliënten te stimuleren tot een zinvolle vrijetijdsbesteding.
De ondersteuning gaat van het helpen zoeken buiten de zorgsector tot het zelf organiseren van vrijetijdsactiviteiten.

Administratie en budgetbeheer:

De individuele coaches ondersteunen hun cliënt op vlak van administratie en budget.