fazantenlaan Beschermd wonen
poperingseweg Siegenlaan
logo den ommeloop
Welkom
dienstverlening
visie
woonvormen
Werkwijze
naar foto's
contact
inloggen

Den Ommeloop heeft in de loop der jaren een eigen werkwijze ontwikkeld.

Als cliënt kies je één of twee begeleiders: een zaakwaarnemer en een procesbegeleider.
Die hebben elk hun eigen taken.
- De zaakwaarnemer heeft vooral oog voor praktische zaken: papieren, geldzaken, huishoudelijke taken, …
- De procesbegeleider spreekt met de cliënt over wat die zou willen bereiken. Hij helpt zoeken hoe er dingen kunnen veranderen.

De zaakwaarnemer en procesbegeleider worden geholpen door: de begeleidingscoach, de maatschappelijk werker en miniteams.

De begeleidingscoach:

  • zoekt samen met de begeleiders naar de gepaste aanpak.
  • probeert te antwoorden op vragen van de begeleider.
  • is er bij wanneer de begeleiding geëvalueerd wordt.
  • let er op dat de cliënt en zijn familie voldoende hun mening kunnen zeggen.
De maatschappelijk werker:

  • helpt de cliënten en de begeleiders met hun papieren en geldzaken.
  • zorgt voor de contacten met andere diensten.
  • bespreekt dingen met de cliënt en zijn familie.
De teams per woonvorm:

  • komen om de 3 weken samen.
  • bespreken alles wat die woonvorm betreft.
  • zijn grotendeels zelfsturend.
Printversie.